Аналітика

Огляд ІПК

11.11.2019 / 09:34

ПДВ

Виправлення помилок у Розрахунку податкових зобов’язань отримувача послуг від нерезидентів на території України

ДПС України пояснила, що діючою на сьогодні редакцією наказу Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21, якою затверджено форму Розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, не передбачено окремої форми податкової звітності для виправлення самостійно виявлених таким отримувачем послуг помилок у Розрахунку.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах отримувач послуг, не зареєстрований як платник ПДВ, виявить помилку у Розрахунку, він має право її виправити шляхом подання до контро­люючого органу Розрахунку з уточненими показниками (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ), у якому необхідно відобразити суму різниці між раніше задекларованими помилковими показниками та правильними (дійсними) показниками.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1047/6/99-00-04-02-03-15/ІПК/

Повернення продукції, операції з постачання якої звільнені від ПДВ

У разі повернення покупцем продукції, яка була йому поставлена із застосуванням режиму звільнення від оподаткування ПДВ, платник податку — постачальник складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такої продукції, який підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником.

Розрахунок коригування заповнюється у порядку, передбаченому для податкових накладних. У розділі А табличної частини розрахунку коригування, що складається у зв’язку з поверненням покупцем продукції, яка була поставлена без ПДВ (операції з постачання якої звільнялися від оподаткування ПДВ), заповнюється лише рядок VIII. У розділі Б табличної частини такого розрахунку коригування у графі 2.1 вказується відповідний код причини коригування та заповнюються відповідні графи.

Реквізити заголовної частини розрахунку коригування повинні відповідати аналогічним реквізитам податкової накладної, до якої складається такий розрахунок коригування.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1049/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

 

Виплата грошової допомоги виконавцю охоронних послуг

У разі якщо виплати платником ПДВ — замовником послуг з охорони від пожеж сум грошової допомоги виконавцю таких послуг не розглядаються як оплата (компенсація) вартості товарів/послуг, то об’єкта оподаткування ПДВ при їх отриманні не виникає, та, відповідно, до бази оподаткування ПДВ такі кошти не включаються, оскільки не відбувається операції з постачання товарів/послуг.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1050/6/99-00-07-03-02-15-ІПК/

Постачання послуг із техобслуговування внутрішньобудинкових систем

Платники податку (у тому числі оператори зовнішніх інженерних мереж), які постачають послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, зокрема послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем (у тому числі встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання), вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ за касовим методом.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1052/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Орфографічна помилка при зазначенні назви продавця в ПН

Реквізит податкової накладної «назва продавця товарів/послуг», який віднесено до складу обов’язкових, має відповідати формулюванню у статутних документах.

При цьому покупцю  заборонено включати до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, у якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах, якщо помилки в реквізитах такої накладної заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст.

Тому  орфографічна помилка у податковій накладній, про яку йдеться у зверненні, а саме якщо у назві продавця зазначено слово «пдпріємство» замість «підприємство», не є такою, що заважає ідентифікувати здійснену операцію (її зміст, період, сторони, суму нарахованого податку тощо). Така орфографічна помилка не може бути єдиною підставою для визнання податкової накладної такою, що складена з порушенням норм ПКУ, та відповідно не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту, сформованого за такою податковою накладною покупцем.

/ІПК від 29.10.2019 р. № 1071/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Помилка у даті складання РК, яким «обнулено» ПН

Помилка, допущена у даті складання розрахунку коригування, виправленню не підлягає. Крім того, нормами податкового законодавства передбачено складання розрахунку коригування лише до податкової накладної, а тому розрахунок коригування не може бути складено до податкової накладної, яка виведена в нуль (обнулена).

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише на підставі належним чином складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (пп. 192.1.1 ст. 192 ПКУ).

Розрахунок коригування, який містить помилку у даті його складання, не відповідає первинним документам, на підставі яких платник формує показники податкової звітності, оскільки не дає змоги ідентифікувати операцію.

/ІПК від 24.10.2019 р. № 981/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

У ПН, складеній на передоплату, — помилка в номенклатурі товару

Податкова накладна, в якій неправильно зазначено номенклатуру товарів/послуг (якщо така номенклатура на дату складання податкової накладної не відповідає первинним документам), є такою, що складена з порушенням норм ПКУ, заважає ідентифікувати здійснену операцію, а отже, суми ПДВ за такою податковою накладною не можуть бути віднесені до податкового кредиту.

У цій ситуації помилка, допущена у номенклатурі товарів/послуг, може бути виправлена шляхом складання постачальником на дату виявлення помилки розрахунку коригування до такої податкової накладної. Після реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування до податкової накладної покупець має право включити суми ПДВ, зазначені у ній, до податкового кредиту (з урахуванням терміну, встановленого п. 198.6 ст. 198 ПКУ).

Якщо платником податку у звітному періоді безпідставно включено до податкового кредиту суми ПДВ на підставі податкової накладної, складеної з помилками, які заважають ідентифікувати здійснену операцію, то такий платник податку зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ за такий звітний період та виключити зі складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначені у такій податковій накладній. У подальшому після виправлення помилок у такій податковій накладній платник податку має право включити відповідні суми ПДВ до податкового кредиту після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування, яким виправлені такі помилки.

/ІПК від 29.10.2019 р. № 1073/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Ремонт авто за рахунок страхових виплат

ГУ ДПС у Чернігівській області пояснено, що виплата страховою компанією страхових платежів не є об’єктом оподаткування ПДВ.

При цьому операція з постачання послуг із ремонту автомобіля є об’єктом оподаткування ПДВ, а отже, платник податку, який виконує такий ремонт, на дату, що сталася раніше (отримання страхового відшкодування в рахунок оплати вартості ремонту транспортного засобу або фактичного надання послуг із ремонту транспортного засобу), визначає податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з договірної вартості ремонту, та зобов’язаний скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією.

Власник (платник ПДВ) транспортного засобу при отриманні послуг із ремонту транспортного засобу, оплата за які здійснюється страховою компанією, включає до складу податкового кредиту суму ПДВ за такою операцією (на підставі належним чином складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної) та в тому ж звітному (податковому) періоді зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ на підставі п. 198.5 ст. 198 ПКУ, оскільки платіж за ремонт транспортного засобу був сплачений не ним, а страховою компанією.

/ІПК від 29.10.2019 р. № 1077/ІПК/25-01-04-01-04/

Виконання робіт на різних об’єктах замовника, по яких акти виконаних робіт складено в один день

У випадку надання покупцю податкових накладних при виконанні одних і тих самих видів робіт, що проводитимуться на різних об’єктах, та за якими акти виконаних робіт по кожному з об’єктів було складено в один день, постачальником складається одна податкова накладна з відображенням окремими рядками номенклатури усіх поставлених послуг, але не вважатиметься помилкою складання окремих податкових накладних на кожну з таких послуг.

/ІПК від 30.10.2019 р. № 1097/6/99/00-07-03-02-15/ІПК/

Постачання нерезиденту консультаційних послуг

У разі якщо платник ПДВ здійснює операції з постачання консультаційних послуг нерезиденту (зареєстрований як суб’єкт господарювання за межами митної території України), то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ та, відповідно, не враховуються при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації платником ПДВ.

/ІПК від 31.10.2019 р. № 1127/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Право на прискорену амортизацію

ДПС України роз’яснила, що платник податку на прибуток має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких основних засобів з метою амортизації у бухгалтерському обліку за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Разом з тим зауважено, що бухгалтерський облік основних засобів у розрізі груп здійснюється з урахуванням функціонального призначення, технічних характеристик, умов використання при виконанні відповідної роботи основного засобу тощо. Зокрема, при визначенні групи, до якої відноситься об’єкт основних засобів, здійснюється його класифікація за класами та типами основних засобів, наведеними у Державному класифікаторі України ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затвердженим наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. № 507.

/ІПК від 31.10.2019 р. № 1113/6/99-00-07-02-02-15-ІПК/

Умови звільнення від оподаткування доходів резидента Польщі за послуги з перевезення

Доходи за договором транспортного експедирування з надання послуг з міжнародних перевезень автомобільним транспортом, які отримує резидент Польщі, що не має постійного представництва в Україні (експедитор), звільняються від оподаткування в Україні (п. 1 ст. 7 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень) за умови надання резидентом Польщі довідки, яка підтверджує його резиденцію і відповідає вимогам ст. 103 ПКУ.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1033/ІПК/26-15-04-04-11/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Продаж нерухомості вдруге у звітному році

ГУ ДПС у Кіровоградській області зазначило, що дохід від продажу нерухомого майна (будинку), отриманий фізичною особою — резидентом вдруге у звітному році, підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 5 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.

/ІПК від 30.10.2019 р. № 1089/М/ІПК/11-28-33-01-17/

Купівля-продаж інвестиційного активу

ДПС України роз’яснює, що у разі якщо внаслідок укладання договору купівлі-продажу інвестиційного активу виникає позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками звітного (податкового) року, такий дохід включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку (абзац перший пп. 170.2.6 ст. 170 ПКУ). При цьому фізична особа, яка отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію за базовий звітний період, що дорівнює календарному року для платників ПДФО, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ.

/ІПК від 30.10.2019 р. № 1132/Ч/99-00-04-06-02-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Реєстрація акцизного складу

Офіс великих платників податків на запитання платника податку щодо необхідності реєстрації акцизних складів пояснив, що якщо загальна місткість розташованих ємностей для зберігання пального не перевищує 200 м3, обсяг отриманого протягом календарного року пального не перевищує 1000 м3 та пальне використовується виключно для потреб власного споживання без здійснення операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам, у такому випадку відсутня необхідність реєстрації акцизного складу.

/ІПК від 29.10.2019 р. № 1029/ІПК/2810-27-01-11/

Довідка про щодобові облікові дані обсягу пального

ДПС України на запитання платника, чи потрібно в Довідці про щодобові вказувати дані про обсяг пального в трубопроводах зазначила таке.

Відповідно до пп. 230.1.3 ст. 230 ПКУ на кожному акцизному складі за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД формуються показники про обсяги залишків пального на початок та кінець звітної доби, що визначаються шляхом підсумовування обсягів залишків пального в кожному резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників, установлених на таких резервуарах, розташованих на такому акцизному складі.

Враховуючи зазначене, залишки пального в Довідці про щодобові на акцизному складі вираховуються за показниками рівнемірів-лічильників пального.

/ІПК від 04.11.2019 р. № 1158/6/99-99-04-01-02-15/ІПК/

Складання акцизних накладних на власно спожите пальне

Офіс великих платників податків ДПС повідомив, що акцизні накладні на обсяги пального, використаного для власного споживання протягом звітного місяця, можуть складатись за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним за кожним кодом згідно з УКТ ЗЕД пального, використаного для власного споживання протягом такого місяця, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання протягом такого місяця.

Реєстрація таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних також повинна бути здійснена не пізніше останнього дня звітного місяця.

/ІПК від 30.10.2019 р. № 1094/ІПК/28-10-30-02-11/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відображення винагороди ФОП, отриманої за договором комісії

У день отримання фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку коштів від виконання робіт (послуг) за договорами комісії або транспортного експедирування, у книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.

При цьому при заповненні податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента), відповідно до графи 6 Книги.

/ІПК від 05.11.2019 р. № 1179/6/99-00-05-04-04-01-15/ІПК/

РРО

Розрахунки за послуги з централізованого водопостачання/водовідведення

При здійсненні діяльності пов’язаної з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення зобов’язано проводити розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) на повну суму наданих послуг через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

У випадках надання послуг з водопостачання та водовідведення в селах, за умови проведення розрахунків вдома у споживача, суб’єкт господарювання має право скористатися пільгою передбаченою п. 25 Переліку № 1336 щодо можливості проведення розрахункових операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

/ІПК від 31.10.2019 р. № 1117/ІПК/10-28-05-06/