Аналітика

Податкові спори: огляд практики Верховного Суду

25.11.2019 / 10:06

Рекламна продукція не може бути використана споживачем інакше, як джерело інформації,  а отже, не є активом

Підприємство не є податковим агентом щодо ФОП та звільнено від обов’язку утримувати податок на доходи у джерела їх виплати

Письмове повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації підприємство не отримувало, а тому подана декларація має вважатися прийнятою

Первинні документи без переліку наданих послуг, місця і дати їх надання не дають можливості пов’язати їх з господарською операцією

Для набуття права ФОП на врахування витрат має бути наявним прямий звязок між понесеними витратами з отриманим доходом

Право на бюджетне відшкодуванняне залежить від моменту введення в експлуатацію основних фондів

Розумна економічна причина має бути наявна в кожній господарській операції

Обовязок доведення фіктивності постачальника покладається на податковий орган

Нездійснення заходів з перевірки правоздатності контрагента є ризиком самого платника податків

Платник, який претендує на податкову вигоду, повинен пересвідчитися у правильності оформлення первинних документів та їх достовірності

Платник податків діяв без належної обережності при виборі контрагента, а тому отримана таким платником податкова вигода є безпідставною

Зміни до ПКУ з 01.01.2015 р. не встановлювали нового регулювання спірних відносин, а лише ясніше розкривали мету трансфертного ціноутворення

Оскільки у вільному доступі відсутня інформація про сторону дослідження, то неможливо провести розрахунок чистої рентабельності за кожною контрольованою операцією

Метод порівняльної неконтрольованої ціни є пріоритетним у разі можливості його застосування