Аналітика

Огляд ІПК

20.01.2020 / 09:50

Огляд підготувала Людмила ШЕВЧУК, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

ПДВ

Кредит-нота від нерезидента

При виплаті продавцем-нерезидентом кредит-ноти у вигляді винагороди у грошовій формі (бонусу, мотиваційних виплат) покупцю-резиденту об’єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які надаються покупцем, а винагорода у грошовій формі (бонуси), в свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг.

Місцем постачання маркетингових послуг відповідно до п. 186.4 ст. 186 ПКУ є місце реєстрації постачальника таких послуг, тобто у цьому випадку митна територія України.

У покупця-резидента при отриманні від продавця-нерезидента винагороди в грошовій формі (бонусу) у зв’язку з досягненням відповідних показників виникають податкові зобов’язання з ПДВ на суму отриманої винагороди (бонусу).

Базою оподаткування ПДВ відповідно до п. 188.1 ст. 188 Кодексу у цьому випадку буде сума отриманої винагороди (сума бонусів).

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2173/6/99-00-07-02-02-15ІПК/

Заповнення ПН при постачанні товарів у наборах

Операція з постачання набору (комплекту) товарів, який містив декілька видів однієї товарної позиції та один (чи декілька) видів іншої товарної позиції, в податковій накладній відображаються одним рядком.

Графи 6 та 7 податкової накладної щодо кількості та ціни постачання одиниці товару при постачанні наборів (комплектів) заповнюються у встановленому порядку: ціна одиниці набору (комплекту) товарів та кількість таких наборів (комплектів).

При цьому опис (номенклатура) товарів продавця має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супровод­жується постачання таких товарів.

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2181/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Складання ПН за щоденними підсумками операцій

У податкових накладних за щоденними підсумками операцій, що будуть складатися починаючи з 01.01.2020 р., показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком № 1307.

Зокрема, такими правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б податкової накладної у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

у графах 3.1, 3.3 — код товару УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг;

у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

у графі 8 — код ставки;

у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

у графі 11 — сума податку на додану вартість.

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2184/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Послуги з оренди держмайна

ДПС України повідомила, що за операцією з надання послуг з оренди державного майна державне підприємство — орендодавець складає податкову накладну на всю суму орендної плати (попередньої оплати), яка підлягає розподілу між таким підприємством та державним бюджетом, незалежно від того, чи орендар сам розподілятиме суму отриманої орендної плати, чи всю суму орендної плати ним буде перераховано на поточний рахунок орендодавця.

Така податкова накладна повинна складатися на дату виникнення податкових зобов’язань (дату першої події) за операцією. У графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» такої податкової накладної має бути зазначено назву послуги, яка відповідає первинним (бухгалтерським) документам, якими супроводжується відповідна операція. Податкова накладна, складена з дотриманням норм ПКУ, яка відповідає первинним (бухгалтерським) документам, оформленим за опера­цією з постачання товарів/послуг, та зареєстрована в ЄРПН, для отримувача товарів/послуг є підставою для віднесення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту.

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2185/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Складання кількох ПН за однією передоплатою

Податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Тому складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою або у разі одноразової поставки товарів/послуг не відповідає нормам Кодексу та не дає можливості ідентифікувати операції.

У разі складання таких податкових накладних постачальником покупець не має підстав для віднесення зазначених в них сум ПДВ до податкового кредиту, оскільки такі податкові накладні не відповідають первинним документам.

/ІПК від 28.12.2019 р. № 2232/ІПК/06-30-04-01-19/

Невідповідність між показниками звітності та даними ЄРПН

ДПС України зазначила, що у разі виникнення невідповідності між показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН (у тому числі через некоректне відображення у податковій звітності з ПДВ суми зменшення податкових зобов’язань, зазначеної у розрахунку коригування) платник податку може виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків до податкової звітності з ПДВ за відповідні звітні періоди.

/ІПК від 28.12.2019 р. № 2239/6/99-00-07-03-02-15 ІПК/

Надання товарів у фінансовий лізинг

ДПС України роз’яснила, що операція з передачі майна у фінансовий лізинг для платника податку (лізингодавця) є об’єктом оподаткування ПДВ. База оподаткування такої операції визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ст. 188 ПКУ, а датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ згідно з п. 187.6 ст. 187 ПКУ є дата фактичної передачі об’єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу.

Таким чином, на дату отримання платником податку (лізингодавцем) від нерезидента коштів як часткової компенсації відсотків у межах договору фінансового лізингу або як часткової компенсації вартості майна, що передається у фінансовий лізинг, податкові зобов’язання з ПДВ не визначаються.

/ІПК від 28.12.2019 р. № 2227/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Послуги від нерезидента на митній території України

Платник ПДВ при отриманні на митній території України послуг від нерезидента на дату, визначену п. 187.8 ст. 187 ПКУ, зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, скласти податкову накладну, включити цю податкову накладну до складу податкових зобов’язань того звітного періоду, на який припадає дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за такими операціями, та зареєструвати її в ЄРПН. Така своєчасно зареєстрована в ЄРПН податкова накладна є підставою для віднесення сум податку, зазначених у ній, до податкового кредиту у періоді її складання (у тому числі для платника податку, який застосовує касовий метод податкового обліку з ПДВ).

/ІПК від 28.12.2019 р. № 2238/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Доопрацювання програмного забезпечення

У разі якщо не відбувається переходу права власності (майнових прав) на розроб­лену програмну продукцію чи її компоненти від виконавця до замовника, операція виконавця з постачання послуг із розробки програмної продукції чи її компонентів замовнику оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

/ІПК від 28.12.2019 р. № 2233/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Збитки приєднаного платника

Податківці вкотре пояснили, що ПКУ не передбачено різниць, що надають право платнику податку на прибуток підприємств при реорганізації здійснювати врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток від’ємного значення об’єкта оподаткування приєднаного платника податку, фінансовий результат до оподаткування платника податку — правонаступника не зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку, який припиняється в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта.

/ІПК від 03.01.2020 р. № 11/ІПК/07-16-04-03-10/

Викуп акцій власної емісії у резидента Кіпру

ДПС України зазначила, що положення Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, яка набрала чинності 07.08.2013 р., поширюються на «осіб, які є резидентами однієї або обох Договірних Держав» (ст. 1) та до податків, одним з яких, зокрема в Україні, є «податок на прибуток підприємств» (ст. 2).

У загальному порядку предметом розгляду ст. 13 «Доходи від відчуження майна» Конвенції є доходи, що одержуються особою, яка у контексті Конвенції є «резидентом Договірної Держави», від відчуження окремих видів майна, яке належить їй на правах власності, у тому числі, цінних паперів або корпоративних прав.

При цьому пп. 1 — 3 ст. 13 Конвенції не передбачають правила оподаткування доходу від відчуження майна у вигляді цінних паперів (у тому числі акцій) або корпоративних прав.

Водночас відповідно до п. 4 ст. 13 Конвенції «доходи від відчуження будь-якого майна, іншого, ніж те, про яке йдеться у попередніх пунктах цієї статті, оподатковуються тільки в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно».

Таким чином, у загальному порядку доходи, що одержуються особою, яка у розумінні Конвенції є резидентом Кіпру — власником цінних паперів, зокрема акцій або корпоративних прав, які відчужуються на користь резидента України, відповідно до п. 4 ст. 13 цієї Конвенції підлягають оподаткуванню у Республіці Кіпр.

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2172/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Транспортно-експедиторські послуги від резидента Австрії

Доходи за договором транспортного експедирування з надання послуг з міжнародних перевезень автомобільним транспортом, які отримує резидент Республіки Австрія, що не має постійного представництва в Україні (експедитор), звільняються від оподаткування в Україні (п. 1 ст. 7 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування) за умови надання резидентом Республіки Австрія довідки, яка підтверджує його резиденцію, відповідно до ст. 103 ПКУ.

/ІПК від 26.12.2019 р. № 2148/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Дисконтування безпроцентної поворотної фіндопомоги

ДПС України повідомила, що положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з дисконтування безпроцентної поворотної фінансової допомоги.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 28.12.2019 р. № 2220/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Роялті на користь нерезидента

У разі виплати доходу (роялті) на користь нерезидента від провадження господарської діяльності через агента (посередника) резидента України, який надає відповідні послуги у рамках своєї основної (звичайної) діяльності, такі виплати підлягають оподаткуванню згідно із пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів.

/ІПК від 28.12.2019 р. № 2209/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Амортизація виробничих ОЗ на консервації

Платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об’єктів основних засобів, що знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

/ІПК 28.12.2019 р. № 2210/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Медичне страхування за рахунок бюджетних коштів

ДПС України повідомила, що укладання договорів добровільного медичного страхування бюджетною установою про страхування працівників такої установи, внесеної до Реєстру неприбуткових организацій, за рахунок коштів обласного бюджету за бюджетною програмою не є підставою для втрати статусу неприбуткової організації за умови, що кошторисом такої установи передбачено таке фінансування.

/ІПК від 24.12.2019 р. № 2142/5/99-00-07-02-02-16/ІПК/

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Обмеження валютних операцій для фізосіб

ДПС України роз’яснила, що відповідно до абзацу першого п. 88 розділу IX Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5, фізичній особі — резиденту дозволено здійснювати валютні операції з переказу коштів з України з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя/зі здійснення інвестиції за кордон/розміщення коштів на власному рахунку за межами України/надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 100 000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення відповідної операції).

Зазначений ліміт поширюється на валютні операції фізичних осіб за умови, що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов’язані з їх підприємницькою діяльністю.

/ІПК від 02.01.2020 р. № 1/Е/99-00-05-01-04-14/ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Виправлення помилок, допущених у минулих роках

У разі самостійного виявлення платником податку у майбутніх податкових періодах помилок, що містяться у раніше поданій ним декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку з виправленими показниками з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ.

/ІПК від 23.12.2019 р. № 2121/ІПК/10/25-01-04-03-07/

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Визначення об’єкта оподаткування

На запитання підприємства, чи є об’єктом оподаткування належний йому автомобіль, ГУ ДПС у Харківській області роз’яснило, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 267.2.1 ст. 267 ПКУ).

Транспортні засоби, які є об’єктом оподаткування транспортним податком, містяться у Переліку, розміщеному на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2163/ІПК/20-40-04-03-20/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Подання інформації про зведені за добу підсумкові облікові дані

ДПС України повідомила, що інформація про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі подається у вигляді форми довідки № 2.

Електронні документи, в тому числі довідка № 2, передаються платниками податків до Реєстру за допомогою програмного забезпечення, яке забезпечує формування вихідних файлів у форматі та за структурою, передбачених для електронних документів за формами JF0210301, JF0200401, яке розміщене на офіційному вебпорталі ДПС (ДФС).

/ІПК від 26.12.2019 р. № 2146/6/99-00-04-01 -04-15/ІПК/

Складання акцизних накладних при реалізації пального

Платник акцизного податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (п. 231.1 ст. 231 ПКУ).

Акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального. У разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно під того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне (п. 231.3 ст. 231 ПКУ).

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2160/6/99-00-04-01-03-15/ІПК/

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Розміщення металобрухту

ДПС України зазначила, що у разі розміщення металобрухту як вторинної сировини, який утворився в процесі діяльності підприємства, на зазначені операції не поширюється дія Закону України «Про відходи». Суб’єкти господарювання, які здійснюють таке розміщення, не підпадають під визначення платника екологічного податку.

/ІПК від 26.12.2019 р. № 2156/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

РРО

Посередницькі послуги страхування через мережу «Інтернет»

ДПС України роз’яснила, що якщо без фізичного контакту надавача та отримувача послуг виключно через мережу «Інтернет» надаватимуться посередницькі послуги у сфері страхування (укладання та оформлення в електрон­ному вигляді договорів страхування, скріплення таких договорів електронною печаткою та надсиланням на електронну пошту страхувальника) та послуги з оброблення даних і розміщення інформації на вебвузлах, і сплата за такі послуги споживачем здійснюватиметься виключно через мережу «Інтернет», у даному випадку застосування РРО є не обов’язковим.

/ІПК від 03.01.2020 р. № 7/6/99-00-05-04-01-15/ІПК/

Розрахунки платіжними картками

При оплаті покупцем замовлених послуг платіжною картою Visa і MasterCard та ін. (інтернет-банкінг, інтернет-еквайрінг, оплата через сайт) застосування РРО є обов’язковим із обов’язковою видачею відповідного розрахункового документа.

Розрахунковий документ у такому випадку надається споживачу під час надання послуги, окремо за кожну проведену розрахункову операцію, із зазначенням форми оплати — безготівковий розрахунок (оплата тощо).

/ІПК від 03.01.2020 р. № 8/ІПК/20-40-05-10-21/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Подання звітності «незалежником» у разі неведення діяльності

ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадало, що особа, яка проводить незалежну професійну діяльність та не отримує дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року від такої діяльності, зобов’язана визначити базу нарахування ЄСВ, незважаючи на наявність трудових відносин з роботодавцем. Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Водночас такі особи зобов’язані подавати самі за себе звіт з ЄСВ незалежно від того, чи ведуть вони таку діяльність.

/ІПК від 02.01.2019 р. № 2/10/04-36-33-02-09/ІПК/

Цільова благодійна допомога на лікування

ДПС України пояснила, що сума цільової благодійної допомоги, надана відповідно до вимог пп. 170.7.4 ст. 170 ПКУ, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, а отже, не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором. Крім того, на витрати на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров’я, не нараховується ЄСВ.

/ІПК від 03.01.2019 р. № 14/6/99-00-04-07-03-06/ІПК/

Дивіденди, нараховані неплатником податку на прибуток

Дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб’єктом господарювання, який не є платником податку на прибуток, оподатковується ПДФО за ставкою 9 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.

/ІПК від 03.01.2019 р. № 20/ІПК/20-40-33-02-11/

Подання звітності та сплата податків ВПП

ГУ ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило, що якщо юридична особа — великий платник податків, місцезнаходження якого не в межах населених пунктів, де розташовані офіси великих платників податків, то в таких випадках ПДФО перераховується на бюджетні рахунки, відкриті у органах казначейства за місцезнаход­женням платника податків. Така юридична особа після взяття на облік за новим місцем обліку перераховує військовий збір до державного бюджету за своїм місце­знаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України для управління Офісу ВПП ДПС. Водночас великий платник податків сплачує та подає звітність з ЄСВ до контролюючого органу за основним місцем обліку як платника ЄСВ.

/ІПК від 03.01.2019 р. № 23/ІПК/04-36-04-01-16/