Аналітика

Огляд ІПК

27.01.2020 / 09:25

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Некомерційне представництво нерезидента

ГУ ДПС у Закарпатській області повідомило, що якщо представництво не відповідає визначенню постійного представництва та не проводить господарську діяльність, то воно не зобов’язане реєструватися платником податку на прибуток і подавати звітність з цього податку.

Утім некомерційне представництво нерезидента може бути платником інших загальнодержавних і місцевих податків, установлених ст. 9 і 10 Кодексу, якщо для цього виконуються відповідні вимоги зі сплати кожного конкретного податку. Тобто підприємство повинне подавати звітність за всіма податками і зборами, платниками яких воно є згідно із законодавством у терміни, встановлені для такої звітності.

/ІПК від 16.01.2020 р. № 145/ІПК/07-16-04-03-10/

Кошти представництву від головного офісу-нерезидента

ГУ ДПС у Волинський області визнає, що положеннями ПКУ не передбачено коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці з операцій щодо отриманих представництвом грошових сум від головного офісу-нерезидента.

Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК 16.01.2020 р.  № 148/ІПК/03-20-04-04-10/

Урахування податку, сплаченого за кордоном

Платник податку на прибуток, який надав до контролюючого органу довідку, що підтверджує сплату податку за межами України у попередньому звітному (податковому) періоді, має право зменшити нараховане податкове зобов’язання з податку на прибуток, задеклароване у податковій декларації за такий попередній податковий (звітний) період, шляхом подання уточнюючої декларації.

При цьому сума податку, сплаченого платником за кордоном протягом звітного періоду, визначається шляхом перерахунку іноземної валюти до гривні виходячи з офіційного курсу НБУ на дату сплати такого податку за кордоном за умови дотримання вимог ст. 13 та пп. 141.4.9 ст. 141 ПКУ.

/ІПК від 16.01.2020 р. № 152/6/99-00-07-02-02-06/ІПК/

Повернення помилково та/або надміру сплачених сум

Для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) платник податків має подати протягом 1095 днів від дня їх виникнення до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми заяву у довільній формі із зазначенням напряму перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

/ІПК від 17.01.2020 р. № 158/ІПК/26-15-04-01-18/

ПДВ

Визначення бази оподаткування при державному регулюванні цін

Для операцій з постачання (продажу) електричної енергії та/або природного газу з метою врегулювання небалансів електричної енергії та/або природного газу, ціни на які на дату їх постачання визначаються з урахуванням порядків (методик) формування цін і тарифів, затверджених НКРЕКП, база оподаткування ПДВ визначатиметься виходячи з договірної (конт­рактної) вартості такої електричної енергії та/або природного газу без урахування ціни їх придбання.

При цьому у разі виникнення небалансів продаж електричної енергії та/або природного газу для цілей оподаткування ПДВ розглядаються як окремі операції, які у розумінні підпунктів 14.1.191 і 14.1.202 ст. 14 та ст. 185 ПКУ підпадають під визначення операцій з постачання товарів, що є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 10.01.2020 № 56/6/99-00-07-03-02-06/ІПК/

Податковий борг з ПДВ  у колишнього «спецрежимника»

ДПС України на запитання фермерського господарства чи вважається податковим боргом сума ПДВ, яка підлягала сплаті на спеціальний рахунок платника спеціального режиму оподаткування та чи може стати підставою для відмови у переході на спрощену систему оподаткування наявність зазначеної заборгованості, повідомила таке.

Якщо сільськогосподарським підприємством у строки, встановлені ст. 203 ПКУ, не перераховано з поточного рахунку на спеціальний рахунок суму податкового зобов’язання з ПДВ, то за пп. 14.1.175 ст. 14 ПКУ ця сума є податковим боргом та підставою для відмови у переході на спрощену систему оподаткування.

/ІПК від 12.01.2020 р. № 64/6/99-00-04-03-02-06/ІПК/

Придбання електроенергії на електронному аукціоні

ДПС України роз’яснила, що якщо перерахування організатором електронного аукціону гарантійного внеску, який у процесі такого перерахування змінює свій статус на частину оплати за придбану покупцем електроенергію, здійснюється безпосередньо постачальнику такої електричної енергії як частина оплати за електричну енергію, то сума від’ємного значення податку, визначена покупцем електричної енергії як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту (у тому числі сформованої за рахунок суми податку, зазначеної у податковій накладній) такого звітного (податкового) періоду, може бути задекларована до бюджетного відшкодування на поточний рахунок покупця електричної енергії.

/ІПК від 10.01.2020 р. № 55/6/99-00-07-03-02-06/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Зазначення коду УКТ ЗЕД

ДПС України стверджує, що якщо підприємство отримало від Торгово-промислової палати висновок щодо коду УКТ ЗЕД певного товару та складає акцизну накладну, то в такій акцизній накладній воно повинно зазначити цей код  відповідно до форми та Порядку заповнення акцизної накладної, затверджених наказом Мінфіну від 19.06.2019 р. № 262.

/ІПК від 14.01.01.2020 р. № 96/6/99-00-07-03-03-06/ІПК/

Імпорт різаного тютюну

Операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), звільняються від оподаткування акцизним податком за умови подальшого виготовлення з такої сировини інших підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), які реалізуються на митній території України або на експорт, та пред’явлення контролю­ючому органу ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

Отже, умовою застосування пільгового оподаткування згідно з пп. 213.3.6 п. 213.3 ст. 213 ПКУ є пред’явлення контролюючому органу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів та в подальшому підтвердження того, що імпортована сировина використана на митній території України при виготовленні іншої підакцизної продукції (у тому числі сировини) і така продукція в подальшому реалізується на митній території України або вивезена за межі митної території України (експортована).

/ІПК від 10.01.2020 р. № 61/6/99-00-07-03-03-06/ІПК/

Відсутня діяльність у звітному періоді

У разі якщо підприємство є платником акцизного податку (пп. 212.1.15 ст. 212 ПКУ) та має діючі ліцензії на право зберігання, оптової торгівлі за наявності місць оптової торгівлі та оптової торгівлі за відсутності місць оптової торгівлі, то воно повинно подавати декларацію акцизного податку до органів ДПС незалежно від того, чи провадилась підприємством господарська діяльність у звітному періоді.

/ІПК від 09.01.2019 р. № 45 /6/99-00-07-03-03-15/ІПК/

Складання зведених акцизних накладних

Акцизні накладні можуть складатись за кожним кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця (п. 231.3 ст. 231 ПКУ). Реєстрація таких зведених акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних повинна бути здійснена платником у терміни, визначені п. 231.6 ст. 231 ПКУ, не пізніше 15 календарних днів з дня їх складання.

/ІПК від 15.01.2020 р. № 100/6/99-00-04-02-05-06/ІПК/

Невідповідність обсягу пального у розрахунку коригування

ДПС України повідомила, що у випадку невідповідності зазначених у розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» даних щодо обсягу пального в літрах, доведених до температури 15 °С, даним щодо обсягу пального в кілограмах, такий документ не приймається та не реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Отже, можливість зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних документ (зокрема, але не виключно, розрахунок коригування акцизної накладної), в якому обсяг пального в літрах, доведених до температури 15 °С, розрахований згідно з чинною нормативно-правовою документацією, не відповідає даним щодо обсягу пального в кілограмах, відсутня.

/ІПК від 15.01.2020 р. № 101/6/99-00-04-02-05-06/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Дохід в іноземній валюті

Для фізичної особи — підприємця всі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України.

Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання.

При цьому розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу іноземної валюти фізичної особи — підприємця, та включення такої курсової різниці до доходу платника єдиного податку нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 13.01.2020 р.  № 85/ІПК/03-20-33-01-06/

Кошти цільового призначення

Якщо кошти отримані за програмою «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» та використані відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018 р. № 107, відображені в бухгалтерському обліку як кошти цільового призначення і мають підтвердження відповідними первинними документами, то такі бюджетні кошти не включаються до доходу платника єдиного податку третьої групи (частина четверта п. 292.11 ст. 292 ПКУ).

/ІПК від 14.01.2020 р.  № 99/ІПК/17-00-04-04-11/

Внески до статутного капіталу іншої юридичної особи

Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи може вносити кошти або майно до статутного капіталу іншої юридичної особи (бути засновником іншої юридичної особи з часткою до 25 %, 100 % у статутному капіталі).

При цьому варто враховувати таке. Придбання та продаж юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи корпоративних прав інших юридичних осіб на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво.

А  пп. 6 пп. 291.5.1 ст. 291 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва.

/ІПК від 17.01.2020 р.  № 160/ІПК/05-99-04-04/

Облік товарних запасів

ДПС України визнала, що ведення залишку товарних запасів платниками єдиного податку першої — третьої груп (фізичні особи — підприємці), які не є платниками ПДВ, не передбачено.

/ІПК від 17.12.2019 р.  № 1923/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Основні засоби подвійного призначення

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування не має права включати до складу витрат витрати, пов’язані з утриманням, технічним обслуговуванням та ремонтом сідельного тягача з напівпричепом, які призначені для перевезення вантажів.

/ІПК від 18.12.2019 р.  № 1944/05-99-33-02/ІПК/

Договори комісії/транспортного експедирування

ГУ ДПС у Донецькій області на запитання щодо заповнення Книги обліку доходів платниками єдиного податку відповіло, що у день отримання фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку коштів від виконання робіт (послуг) за договорами комісії або транспортного експедирування у Книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою за такими договорами.

/ІПК від 19.12.2019 р. № 2011/05-99-33-02/ІПК/

Заповнення заяви на застосування спрощеної системи оподаткування

ДПС України роз’яснила, що якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку планує здійснювати діяльність у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг, торгівля на виставках, ринках), то у графі «Область, район, населений пункт» поля 6 «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи оподаткування зазначається: «Надання послуг на території України» та/або «Торгівля на території України».

При цьому інші графи поля 6 заяви не заповнюються.

/ІПК від 19.12.2019 р. № 2040/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Земля у спільному користуванні

Дніпропетровські податківці пояснили, що за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території (п. 286.6 ст. 286 ПКУ).

/ІПК від 11.01.2020 р. № 69/ІПК/04-36-33-02-07/

РРО

Касова книга на відокремленому підрозділи

Офіс ВПП пояснив, що касові книги можуть не вести відокремлені підрозділи підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО (торговельна виручка), здають готівкові кошти безпосередньо до банку чи небанківської фінансової установи та не проводять операцій з приймання (видачі) готівки.

/ІПК від 11.01.2020 р. № 67/ІПК/28-10-30-02-11/

Реалізація продукції власного виробництва через мережу «Інтернет»

У разі якщо споживач, використовуючи мережу «Інтернет», замовив товар і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних карт за допомогою платіжних систем (інтернет-еквайринг) WayforPay, LiqPay та інших аналогічних, такі операції суб’єктом господарювання (продавцем) здійснюються із обов’язковим застосуванням РРО та видачею споживачу розрахункового документа встановленої форми (чек з РРО).  При цьому роздрукування розрахункового документа на РРО здійснюється на підставі виписки з фінансової установи.

/ІПК від 11.01.2020 р. № 73/ІПК/03-20-05-05-06/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Сплата ПДФО за неосновним місцем обліку

ГУ ДПС у Полтавській області на запитання щодо сплати ПДФО із заробітної плати найманих працівників, які працюють на орендованих об’єктах нерухомості, територіально розташованих не за основним місцем обліку платника податків, відповіло, що якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) у різних регіонах, в яких працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то платник податку зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаход­женням (розташуванням) таких приміщень (неосновне місце обліку).

/ІПК від 21.01.2020 р. № 199/10/16-31-33-02-14/ІПК/

Відображення витрат відрядженого

ГУ ДПС у Харківській області пояснило, що оскільки юридична особа лише компенсує витрати працівника на відрядження, то відображати у формі № 1ДФ сплату працівником коштів за надані під час відрядження фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку послуги така юридична особа не зобов’язана.

/ІПК від 18.12.2019 р.  № 1943/ІПК/20-40-33-02-11/

Дохід від фізособи, яка не є податковим агентом

ДПС України зазначила, що дохід у вигляді коштів, отриманих фізичною особою від іншої фізичної особи, яка не є податковим агентом, за договором про відступлення права вимоги до інвестиційного-підрядного договору включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як інший дохід та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

При цьому об’єктом оподаткування є вся сума коштів, яка отримується фізичною особою за вказаним договором без урахування суми коштів, які були попередньо внесені такою особою за інвестиційно-підрядним договором.

/ІПК від 18.12.2019 р.  № 1952/Б/99-00-04-07-03-14/ІПК/

Виплата моральної шкоди

ДПС України нагадала, що сума моральної шкоди, яка стягується за рішенням суду на користь платника податків для відшкодування збитків, заподіяних йому в результаті завдання шкоди життю та здоров’ю, не оподатковується ПДФО та військовим збором. Водночас у разі якщо виплата моральної шкоди, яка стягується за рішенням суду на користь платника податків, не пов’язана з заподіянням шкоди життю та здоров’ю, то сума такої шкоди оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2174/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Інвестиційний прибуток: нарахування та виплата у формі № 1ДФ

Якщо нарахування доходів у вигляді інвестиційного прибутку та утримання ПДФО із таких доходів відбулось в одному кварталі, а виплата таких доходів — в іншому кварталі, то у формі № 1ДФ графа 3 «Сума виплаченого доходу» заповнюється в тому кварталі, в якому відбулося перерахування коштів. Водночас графи 3а «Сума нарахованого доходу», 4а «Сума нарахованого податку» та 4 «Сума перерахованого податку» повинні бути заповнені в тому кварталі, в якому фактично відбулось нарахування доходів у вигляді інвестиційного прибутку та утримання ПДФО із таких доходів.

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2175/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Продаж земельної ділянки

ГУ ДПС у Чернігівській області роз’яснило, що у разі якщо платником податку — фізичною особою — резидентом здійснюється продаж земельної ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначені ст. 121 ЗКУ, на яку не поширюються норми пп. 165.1.40 ст. 165 ПКУ, і вказана ділянка перебуває у власності фізичної особи менше трьох років, то дохід, отриманий від такого продажу, оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 28.12.2019 р. № 2203/10/ІПК/25-01-33-02-09/

ФОП (пенсіонер за віком) одночасно є «незалежником»: коли не сплачується ЄСВ

ГУ ДФС у м. Києві повідомило, що якщо фізична особа — підприємець (пенсіонер за віком або інвалід та отримує відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу) та одночасно провадить незалежну професійну діяльність, то вона сплачує ЄСВ у розмірі 22 % визначеної бази нарахування лише як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність.

/ІПК від 15.01.2020 р.  № 102/К/26-15-33-18-09-ІПК/

Сплата податків та ЄСВ за кількома видами діяльності

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно є фізичною особою — підприємцем, зобов’язана сплачувати податки та ЄСВ окремо за кожним видом діяльності.

/ІПК від 15.01.2020 р. № 104/П/26-15-33-18-09-ІПК/

Виправлення помилок у звітності з ЄСВ

Офіс ВПП ДПС роз’яснив, що роботодавець має право подати до відповідного територіального органу ДПС необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застрахованих осіб та одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями разом з пояснювальною запискою щодо їх зміни. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.

/ІПК від 15.01.2020 р. № 105/ІПК/28-10-30-02-10/

Припинення діяльності ФОП: коли подається звіт з ЄСВ

Фізична особа підприємець — платник ЄСВ у разі припинення підприємницької діяльності подає протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності звіт з ЄСВ із зазначенням типу форми «ліквідаційний».

/ІПК від 16.01.2020 р. № 138/Л/26-15-33-18-09-ІПК/


Огляд підготувала Вікторія ГНАТЕНКО,
консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42