Аналітика

Огляд відповідей ДПС, січень, частина ІІІ — ІV

27.01.2020 / 09:45

/за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)/

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.17

Електронне адміністрування

 

Які реквізити слід зазначати у полях платіжного доручення у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ?

При заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ:

у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

у полі «Код» необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

у полі «№ рахунку» необхідно заповнювати номер рахунка за стандартом IBAN;

у полі «Призначення платежу» друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок»

 

Чи вводяться в дію з 01.01.2020 р.  нові рахунки в системі електрон­ного адміністрування ПДВ?

Казначейством з 01.01.2020 р. здійснено зміну (не за ініціативою клієнта) реквізитів рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, рахунку для обліку бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам за балансовими рахунками 3751, 3761 та 3756 Плану рахунків № 119, на субрахунки 3851, 3852 та 3853 Плану рахунків № 1203. У зв’язку з цим Казначейством направлено до ДПС електронні повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків відповідно до вимог ст. 69 ПКУ та п. 5 Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Мінфіну 18.08.2015 р. № 721. Також Казначейством здійснено перенесення залишків коштів з рахунків, відкритих за балансовими рахунками 3751 та 3756 Плану рахунків № 119, на відповідні рахунки, відкриті за субрахунками 3851 та 3853 Плану рахунків № 1203, та направлено до ДПС інформацію про проведені транзакції

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.16

Особливості оподаткування нерезидента

 

Протягом якого терміну платник податку може подати заяву про повернення зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку на доходи нерезидента?

Заяву про повернення зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку на доходи нерезидента платник податку може подати протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми

102.20.02

Заповнення звітності

 

До якого контролюючого органу зобов’язаний подавати звітність та сплачувати податок на прибуток підприємств платник, внесений до Реєстру великих платників податків?

Якщо місцезнаходження платника податків не збігається з місцем податкового обліку в органі ДПС, сплата податку на прибуток підприємств здійснюється за місцезнаходженням платника на бюджетні рахунки, відкриті на рівні головних управлінь Державної казначейської служби України в областях з відомчою ознакою «99».

Податкова звітність з податку на прибуток великими платниками податків подається за новим місцем обліку з дати переходу до Офісу великих платників податків ДПС

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО та відображенню у формі № 1ДФ матеріальна допомога, що надається фізичним особам за рахунок міського бюджету?

Матеріальна допомога, що надається фізичним особам за рахунок міського бюджету, не підлягає оподаткуванню ПДФО за умови виконання міською радою затвердженої програми соціально-економічного розвитку чи цільової програми з питань діяльності місцевого самоврядування, в якій передбачено надання такої допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом). При цьому орган місцевого самоврядування відображає таку матеріальну допомогу у формі № 1ДФ за ознакою доходу «128»

103.04

Доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу

 

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО допомога у вигляді вартості автомобіля, наданого багатодітній сім`ї органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою)?

Якщо органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою) на виконання наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень затверджується програма соціально-економічного розвитку чи цільова програма з інших питань місцевого самоврядування, в якій передбачено надання матеріальної допомоги багатодітній сім’ї для забезпечення її автомобілем за рахунок коштів місцевого бюджету, то вартість такого автомобіля не підлягає оподаткуванню ПДФО на підставі пп. 165.1.1 ст. 165 ПКУ

103.06

Податкова знижка

103.06.04

На лікування

 

Чи включаються до складу податкової знижки витрати, понесені фізособою на лікування за наслідками 2019 року?

Станом на 01.01.2020 р. закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування чинності не набрав, тому податкова знижка за витратами, понесеними  платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім’ї першого ступеня споріднення, за наслідками 2019 року платникам не надається

103.07

Порядок сплати (перерахування, повернення) податку

 

До якого бюджету сплачується ПДФО, враховуючи норму пп. «в» пп. 168.4.5 ст. 168 ПКУ, та куди подається декларація про майновий стан і доходи у разі отримання фізособою-орендодавцем доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізособі-орендарю?

У разі отримання фізичною особою — орендодавцем доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі — орендарю, орендодавець повинен нарахувати податок на доходи фізичних осіб та сплатити (перерахувати) його за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості) в строки, встановлені ПКУ.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. 1ДФ

 

За якою ознакою доходу
в формі № 1ДФ відображаються суми допомоги по вагітності та пологах, виплачені жінкам — військовослужбовцям?

У формі № 1ДФ суми допомоги по вагітності та пологах, виплачені жінкам-військовослужбовцям військовими частинами та формуваннями Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, іншими військовими формуваннями, перелік яких наведено в Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751, відображаються за ознакою доходу «128»

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОщЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.05

Інші питання

 

За яким кодом бюджетної класифікації сплачується ЄП ФОП?

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку згідно з Класифікацією доходів бюджету сплачують єдиний податок за такими кодами: 18050400 або 18050401 — єдиний податок з фізичних осіб

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОщЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.01

Третя група

108.01.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування

 

Які відомості зазначає юрособа, яка обирає ЄП третьої групи, в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування?

Юридична особа, яка обирає єдиний податок третьої групи, у заяві зазначає такі обов’язкові відомості:

найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ;

податкову адресу суб’єкта господарювання;

місце провадження господарської діяльності;

обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

108.05

Інші питання

 

До якого контролюючого органу, за якою формою та в який термін подається заява щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування юрособою — платником ЄП четвертої групи у разі самостійної відмови у зв’язку з переходом у поточному році на сплату інших податків і зборів (у тому числі з 1 числа наступного року)?

Юридична особа — платник єдиного податку четвертої групи у разі самостійної відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом у поточному році на сплату інших податків і зборів (у тому числі з 1 числа наступного року) подає до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (податковою адресою) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) заяву із позначкою «Відмова», за умови сплати єдиного податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25 % річної суми податку за кожний квартал, протягом якого юридична особа перебувала на четвертій групі платників єдиного податку.

Крім того, за результатами кварталу, в якому платник єдиного податку четвертої групи відмовляється від сплати такого податку, подаються уточнені податкові декларації платника єдиного податку четвертої групи з позначками «Уточнююча загальна» і «Уточнююча звітна» з відповідними уточненнями показників сум єдиного податку, розрахованих на поточний рік

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.06

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій

 

Чи необхідно проводити через новий РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, якщо попередній РРО не підлягає подальшому ремонту?

У разі введення в експлуатацію нового РРО суб’єкт господарювання не повинен проводити через такий РРО суми розрахунків за час роботи з використанням книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на попередній РРО, що не підлягає подальшому ремонту

109.13

Гранична сума розрахунків та її обмеження у національній валюті

 

Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 50 000 грн на внески до статутного фонду?

Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (фізичною особою — підприємцем) у розмірі 50 000 грн поширюються на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі на внески до статутного фонду

109.14

Видача готівкових коштів у національній валюті під звіт

 

Чи можна видати розмінну монету матеріально-відповідальній особі підприємства?

Відповідно до норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148, розмінна монета може бути видана лише особі уповноваженій підписувати касові документи та з якою укладено договір про пов­ну матеріальну відповідальність

109.15

Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги
при здійсненні розрахунків у національній валюті

 

Чи мають право відокремлені підрозділи підприємства, які використовують РРО або РК та ведуть КОРО, здати отриману виручку до банку через інкасаторів без її оприбуткування в касі підприємства?

Відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або банку чи небанківської фінансової установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку для її переказу і зарахування на банківські рахунки юридичних осіб, без її оприбуткування в касі установи/підприємства

113.05

Відповідальність

 

Яка відповідальність застосовується до суб’єкта господарювання за продаж алкогольних напоїв у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби?

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» передбачено застосування до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) (крім закладів ресторанного господарства) фінансових санкцій у вигляді штрафу у розмірі 6 800 грн у разі порушення заборон з продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у визначений рішенням сільських, селищних та міських рад в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці у визначений час доби.

Крім того, відповідно до частини третьої ст. 156 Кодексу про адміністративні правопорушення порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, зокрема, торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадову особу суб’єкта господарювання

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

114.04

Підакцизні товари та ставки податку

 

Які особливості оподаткування акцизним податком операцій із ввезення на митну територію України з метою вільного обігу транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (електроавтомобілів, гібридів тощо)?

Ставка акцизного податку для операцій із ввезення на митну територію України з метою вільного обігу транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним або кількома), становить:

для спеціально призначених для пересування снігом, спеціальних автомобілів для перевезення спорт­сменів на майданчики для гри в гольф та аналогічних транспортних засобів (товарна підкатегорія 8703 10 18 00 УКТ ЗЕД) – 100 євро за 1 шт.;

для всіх інших (товарна підкатегорія 8703 90 10 10 УКТ ЗЕД) — 1 євро за 1 кВт · год ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.

Поряд з цим оподаткування акцизним податком гібридних (HEV) та плагін-гібридних (PHEV) транспортних засобів, тобто тих, які оснащені електричними двигунами разом з двигунами інших видів, здійснюється на загальних підставах

114.09

Окремі норми щодо відповідальності платників податку

 

Чи застосовується фінансова відповідальність за помилку в декларації акцизного податку, яка не призвела до заниження/завищення суми податкових зобов’язань (в тому числі помилковий розподіл за видами підакцизної продукції між рядками 1.1 — 1.4 розділу І додатка 6 до декларації за графою «Вартість», за умови, що при цьому код КОАТУУ залишається незмінним)?

Фінансова відповідальність за помилку в Декларації акцизного податку, яка не призвела до заниження/завищення суми податкових зобов’язань (в тому числі у разі помилкового розподілу за видами підакцизної продукції між рядками 1.1 — 1.4 розділу І додатка 6 до декларації за графою «Вартість», за умови, що при цьому код КОАТУУ залишається незмінним) не застосовується

114.11.02

Акцизні склади/акцизні склади пересувні

 

В які строки розпорядники акцизних складів зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі?

Розпорядники акцизних складів відповідно до вимог ПКУ зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі в такі строки:

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20 000 м3, — не пізніше 1 липня 2019 року;

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1 000 м3, але не перевищує 20 000 м3, — не пізніше 1 жовтня 2019 року;

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1 000 м3, — не пізніше 1 січня 2020 року

114.11.03

Акцизні накладні/розрахунки коригування

 

У скількох примірниках складаються та в які строки реєструються акцизні накладні при відвантаженні пального з акцизного складу/акцизного складу пересувного до акцизного складу іншого СГ для зберігання та при зворотному відвантаженні такого пального його власнику?

При відвантаженні пального з акцизного складу/акцизного складу пересувного на акцизний склад іншого суб’єкта господарювання для зберігання, а також при зворотному відвантаженні такого пального його власнику, як власник пального так і суб’єкт господарювання, що надає послуги зі зберігання такого пального, складають акцизні накладні у двох примірниках по кожній операції та реєструють їх в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням строків реєстрації, встановлених п. 231.6 ст. 231 ПКУ

 

Яким чином виправити помилки у графах 3 та/або 4 акцизної накладної форм «П» або «С» щодо обсягів реалізованого пального або спирту етилового?

Якщо суб’єктом господарювання допущені помилки в графах 3 та/або 4 акцизної накладної форми «П» або «С» щодо обсягів реалізованого пального/спирту етилового, то така особа складає розрахунок коригування до акцизної накладної (за умови реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) усіх примірників такої акцизної накладної).

У вступній частині такого розрахунку коригування робиться відмітка коду виду коригування «4» та заповнюється розділ I, в якому:

у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнується помилково зазначений в акцизній накладній обсяг пального;

у наступному рядку таблиці зазначається правильний обсяг пального.

При цьому з акцизної накладної переносяться:

до граф 2 та 3 першого та наступного рядків розділу І дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4 та 5 першого рядка розділу І вносяться із відповідним знаком (–) помилкові обсяги пального/спирту етилового, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального/спирту етилового, зазначених в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми «П»/«С» та розрахунків коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН);

до граф 4 та 5 наступного рядка розділу І вносяться правильні показники обсягу реалізованого пального/спирту етилового з відповідним знаком (+)

 

Чи може бути складено
один документ (акцизна накладна/розрахунок
коригування акцизної накладної) при реалізації пального за декількома кодами УКТ ЗЕД?

До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального/спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу/пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад/пересувний акцизний склад, складається окрема акцизна накладна.

В одному розрахунку коригування акцизної накладної форми «П»/»С», в якому платник акцизного податку заповнює розділ I, зазначаються:

операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД (коди виду коригування «1» та/або «2», «4»);

операції за помилковим та правильним кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (код виду коригування «3»)

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

116.11

Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням (ф. № 20-ОПП)

 

Як вносяться зміни до повідомлення за формою № 20-ОПП у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, у тому числі зміни його призначення?

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

У разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 вноситься значення «6 — закриття об’єкта оподаткування»), у другому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (у графу 2 вноситься значення «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»), при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється (п. 8.5 розділу VIII Порядку та п. 2 Пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення за формою № 20-ОПП)

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

126.05

 

 

За якими кодами бюджетної класифікації сплачується військовий збір?

Військовий збір сплачується (перераховується) платниками за кодом бюджетної класифікації:

11011000 — «Військовий збір». Разом з тим згідно з Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженим наказом Держказначейської служби України від 28.11.2019 р. № 336, код класифікації доходів бюджету передбачає таку позицію:

11011001 — «Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»

       

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42