Інтерв’ю

Генеральний директор групи компаній «Гео Альянс» Людмила Кучменко: «Нам не потрібні косметичні зміни, нам потрібні структурні реформи»

12.09.2016 / 12:28

Група компаній «Гео Альянс» (Компанія) тривалий час успішно працює на українському ринку у галузі здійснення розвідки та розробки родовищ природного газу та нафти. Активний розвиток видобувних компаній сприяє досягненню енергетичної незалежності держави за рахунок збільшення внутрішнього видобутку вуглеводнів, а також створенню сприятливого інвестиційного клімату та запровадженню кращих світових галузевих практик.

Ваша Компанія має 16 ліцензійних ділянок на розвідку та розробку родовищ нафти та газу. На яких ділянках ведеться активна робота? Як справи з ділянками, що знаходяться на території проведення АТО?

Ступінь вивчення ділянок є різним, на кількох триває промисловий видобуток, частина ще перебуває на стадії розвідки або дорозвідки. Наші активи ґрунтуються переважно в межах Дніпровсько-Донецької западини, одна ділянка знаходиться на Західній Україні. З 16 ділянок 2 знаходяться безпосередньо в зоні АТО, 1 — ​в Луганській області. За винятком ділянок у зоні АТО ми здійснюємо роботи на всіх площах диференційовано — ​від стадії вивчення ділянки, ступеня геологічного ризику та, звісно, від розуміння комерційної привабливості активу, адже передусім ми є комерційною організацією та працюємо з метою отримання прибутку. Окремо зазначу, що цього року ми виконали 3D-сейсмічні польові дослідження на ділянці в Луганській області, що свідчить про підвищення нашого рівня прийняття політичних ризиків у країні.

За час роботи в галузі нам вдалося багато досягти. Ми входимо до першої п’ятірки приватних видобувних компаній України, отримали репутацію компанії, що працює професійно та прозоро, зібрали досвідчену команду, провели дослідження — ​а це 740 км2 сейсмічних досліджень ЗD, сучасними технологіями переобробили близько 900 погонних кілометрів сейсмічних досліджень 2D, побудували геологічні моделі із залученням нового програмного забезпечення та експертів, досягли значного прогресу в прискоренні темпів глибокого буріння за рахунок залучення сучасних станків та змін в проектах свердловин (наразі цього року завершили буріння свердловини завглибшки 5960 м), а також отримали знання та досвід у стимулюванні видобутку за рахунок новітніх технологій, у тому числі гідророзривів пластів. Лише за останні два з половиною роки наша Компанія сплатила до бюджету понад 2,5 млрд грн податків та реалізувала соціальних проектів на загальну суму 11 млн грн.

Чи комфортно почувається на українському ринку «Гео Альянс»? Чи влаш­товує вас нинішня законодавча база, що регулює ринок вуглеводнів?

Компанія працює на ринку з 2004 р., отже, абсолютно чітко розуміє реалії ведення бізнесу в нашій галузі та має змогу порівнювати. На жаль, за останні кілька років було допущено помилки на рівні змін законодавства (значне підвищення ренти, вимоги щодо примусової закупівлі промисловими споживачами газу у компанії «Нафтогаз», інші), найбільшим негативним наслідком яких стало руйнування довіри інвесторів до дій уряду. Крім того, часто риторика і стратегічні лозунги не збігалися з реальними діями. І не є новиною, що відновити таку довіру дуже складно. Діапазон прогнозування в нашій галузі довгостроковий — ​від початку розвідки до перших промислових результатів потрібно щонайменше п’ять років, саме тому стабільність умов (навіть якщо вони недосконалі) є найвагомішою передумовою поліпшення інвестиційного клімату. Я взагалі вважаю, що якщо на державному рівні є розуміння необхідності розвитку галузі, потрібно запровадити мораторій на внесення законодавчих змін, які погіршують умови ведення бізнесу, зокрема таке положення необхідно внести до Податкового кодексу.

Щодо законодавчого регулювання у цілому, то ми переконані, що потрібні суттєві зміни. Ті зміни, які відбулися за останні роки, за винятком законодавства щодо ринку продажу природного газу, на жаль, мають переважно косметичний характер. Правила гри щодо отримання спеціальних дозволів були та залишаються недосконалими та непрозорими, хоча є деякі позитивні зрушення. Важливо також забезпечити наявність виключних підстав, за якими ліцензії можуть бути призупинені або анульовані винятково в судовому порядку, щоб державні органи не мали права на суб’єктивне тлумачення та подальше винесення суб’єктивних рішень щодо призупинення або анулювання ліцензій. Усі ці правила мають бути прописані на рівні законів, а не на рівні постанов Кабінету Міністрів України. Ризикуючи коштами, кожен інвестор повинен мати гарантію щодо захисту своїх активів.

Кожен інвестор переважно має три суттєві питання.

Перше — ​які гарантії щодо захисту активів я маю (щойно прокоментувала)?

Друге — ​наскільки транспарентними є правила гри та як часто вони змінюються?

Тут є кілька аспектів. Найважливіше — ​стабільність. Зрозуміло, що законодавство не є сталим, але потрібно відмовитись від змін, що погіршують умови. Інший аспект — ​кожному інвестору важливо розуміти, що він не отримує дискримінаційні умови, і тут ми, на жаль, стикаємось із абсолютно різними умовами: в оподаткуванні різні ставки за ознаками юридичної приналежності, видобутку на суші чи видобутку у морському шельфі, глибин видобутку тощо, у сфері отримання ліцензій — ​преференції для державних компаній, у сфері імпорту — ​преференції щодо оподаткування ПДВ для Нафтогазу тощо. Отже, створення рівних умов має стати одним із пріоритетних завдань.

До того ж галузь занадто зарегульована. Багато законів, підзаконних актів, документів та вимог, які дублюються або суперечать одне одному та не відповідають сучасним практикам та технологіям. Ми виступаємо за прийняття оновленого Кодексу про надра, який усуне протиріччя, міститиме засади і правила розвідки та розробки родовищ відповідно до сучасних технологій, у тому числі правила отримання спеціальних дозволів.

І, звісно ж, навіть найдосконаліші закони не дають жодних гарантій, якщо немає відповідальності за їх дотримання як для ліцензіатів, так і для державних органів. Реформа судової системи та усунення корупції — ​це основа для всіх подальших реформ.

Третє — ​яке повернення на вкладену інвестицію я як інвестор отримаю з урахуванням усіх ризиків?

На тлі значного зниження цін на нафту та газ багато проектів просто стали нерентабельними. Отже, вивести такі проекти в зону зацікавленості інвесторів можна винятково шляхом здійснення системного реформування оподаткування нашої галузі.

Знову наголошую — ​реформування, а не косметичних поправок.

Необхідно перенести навантаження з рентних платежів, які ми сплачуємо на обсяги видобутку, на прибуток, тобто зменшити рентні платежі та натомість запровадити додатковий податок на прибуток для галузі із збереженням стимулюючого податкового навантаження в цілому. Що це дає? Це стимулює інвестора приймати вищий рівень ризику. Адже ми маємо свою специфіку: на відміну від інших бізнесів у нас присутній високий геологічний ризик. Коли ми починаємо розвідку родовища, то реально маємо лише від 15 до 25 % шансу на успіх, іншими словами — ​кожна четверта — ​шоста свердловина є успішною. А це значна втрата коштів. У нас також була ситуація, коли зробили сейсміку, пробурили свердловину, а запаси виявились незначними.

У результаті ми витратили значні кошти, які не повернули, і при цьому були змушені сплачувати високу ренту.

Для досягнення стратегічних цілей щодо енергетичної незалежності завданням держави має бути створення таких умов, які дадуть змогу інвестору приймати високі ризики та вкладати кошти в розвідку.

Якщо на сьогодні з першої молекули видобутих нами вуглеводнів ми повинні сплатити високу ренту — ​29 % на газ чи 45 % на конденсат, то перенесення навантаження на прибуток дасть інвестору додатковий аргумент для схвалення інвестиції.

На моє переконання, більшість ще не готові до такої системи оподаткування. Мовляв, буде багато спекуляцій, компанії не сплачують податок на прибуток. Звісно, такий підхід є більш складним для прогнозування та адміністрування, але ми вже є платниками податку на прибуток, а отже, таке запровадження не створює нову систему.

Минулого року видобувні компанії входили до робочої групи, створеної Мінфіном. Пропозиція щодо додаткового податку на прибуток уже не сприймається як щось нове, незрозуміле. Навіть було розроблено законопроект, який був поданий минулим урядом на розгляд до Парламенту. На жаль, він не був схвалений, однак сподіваємось, що за кілька років таку систему запровадять у життя. Натомість потрібно вже зараз шукати стимулюючі фактори та вносити зміни до податкового законодавства.

Чи зацікавлені за таких умов потенційні інвестори вкладати в розробку українських родовищ?

За існуючих умов я не бачу передумов для надходження нового капіталу в галузь. До того ж, як я зазначила, було зроблено багато помилок і важливі гравці пішли з ринку. Я маю на увазі Shell, Сhevron. Вважаю, що це значна втрата, тому що такі великі компанії приносять в Україну насамперед досвід, культуру ведення бізнесу. За такими компаніями «підтягуються» на ринок професійні сервісні компанії, яких у нас не вистачає. Все це разом гальмує розвиток галузі в цілому.

Я завжди виступала за високу конкуренцію в бізнесі і вважаю, що чим вища конкуренція, то більш розвиненою та професійною стане галузь, а саме це в кінцевому результаті приведе як до зростання вартості приватного нафтогазового бізнесу, так і зростання галузі українського видобутку в цілому.

З 2012 р. ви співпрацюєте з Arawak Energy. Чи надав цей факт нового імпульсу у розвитку компанії?
Arawak Energy, дочірня компанія найбільшого приватного нафтотрейдера Vitol в світі, є акціонером нашої Компанії (частка 50 %) з 2012 р. Наявність такого акціонера, безперечно, відкрила перед нами нові можливості. Arawak Energy — ​компанія, яка працює не тільки в Україні. З її приходом ми отримали нове мислення та експертизу. З нами спів­працюють провідні канадські експерти у сфері геофізики, геології та розробки родовищ. Це, безперечно, перехід на новий рівень знань, які ще тільки почали вивчати в Україні.

На вашу думку, що потрібно змінити в Україні, щоб спрямувати нафтогазовий бізнес в цивілізоване русло?

Після розпаду СРСР і донедавна наша галузь була в стагнації. Це дуже негативний факт, однак зараз ми маємо чудовий шанс скористатись досвідом таких пострадянських країн, як Азербайджан, Казахстан (які значно розвинули галузь) і обрати свій шлях, враховуючи місцеві особливості геології, виснаження родовищ. В Україні за часів СРСР проводився значний промисловий видобуток, отже, наразі потрібен максимально професійний підхід щодо ефективного видобутку залишкових запасів.

Ну і, звісно, безперечно важливим є пошук нових ресурсів. Стратегічним рішенням має стати рішення щодо державних компаній — ​чи може держава стати ефективним власником, чи є раціональним залучення стратегічного експертного партнера, чи приватизувати компанії за окремими ділянками, — вирішувати треба зараз. Україна має розробити свою стратегію, однак враховуючи досвід інших країн. І важливим є час, зволікання неприпустиме. Потрібно переходити до реального планування, адже мета без плану є просто недосяжною мрією.

Які плани щодо розвитку бізнесу маєте на найближчий час?

Ми саме в процесі оновлення своїх середньострокових планів, адже багато проектів — ​на межі комерційної привабливості. Однак продовжуємо буріння свердловин, причому збільшуємо частку розвідувального буріння, що свідчить про те, що ми готові ризикувати навіть за нинішніх кризових умов. Продовжуємо роботу щодо обробки та інтерпретації геологічної інформації, здійснюємо будівництво додаткового блоку стабілізації конденсату з виділенням пропан-бутанової суміші (LPG). Незважаючи на всі негаразди, хочемо вірити в перемогу професійного підходу та успішного розвитку галузі в нашій незалежній країні.

ДОСЬЄ

Група компаній «Гео Альянс» є однією з найбільших у секторі розвідки та розробки родовищ газу та газового конденсату. Володіє диверсифікованим портфелем з 16 ліцензійних ділянок. Компанія підтримує високий рівень операційної ефективності за рахунок поєднання базових послуг з буріння та ремонту від місцевих підрядників з сучасним високотехнологічним устаткуванням і сервісом від міжнародних постачальників — ​лідерів у своїх галузях.
Історія Компанії бере початок у 2004 р., коли розпочалися геологічні роботи на Височанському, Південно-Орільському, Косачівському, Західно-Єфремівському, Таранушинському і Миролюбівському родовищах та промисловий видобуток газу і газового конденсату на Зайцівському, а згодом — на Луценківському родовищах. У 2008 — 2009 рр. завершено реструктуризацію Групи. Зібрано геологічні дані щодо 16 ліцензійних ділянок, побудовано перші шість детальних геологічних моделей. З 2012 р. Компанія проводить інтенсивну програму 3D-сейсміки, яка дає змогу ефективніше вивчати й розробляти перспективні поклади як на вже освоєних родовищах, так і на ділянках, що знаходяться в геологічному вивченні.

Результати діяльності Компанії за 2015 р.
У 2015 р. підприємства групи «Гео Альянс» провели унікальну для України інтенсифікацію пластів на глибині понад 5000 м. Група зберегла лідируючу позицію з видобутку конденсату серед незалежних компаній з часткою ринку 28 % і увійшла до трійки лідерів серед приватних компаній за обсягом видобутку природного газу в Україні. Загальний річний обсяг видобутку становив 271 млн м2 природного газу і 51 тис. т газового конденсату і нафти. Порівняно з 2014 р. обсяг видобутку природного газу збільшився на 5 %.

 

Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06